TVORBA ENERGETICKÝCH ESENCÍ
podzim 2017 , Brno

Co jsou energetické esence? Začněme trošku od začátku...pravděpodobně jste se setkali s výrazy jako je reiki, shamballa, merkaba, léčení apod...Jedná se o různé metody, které můžeme označit jako metody alternativní léčby, velmi často spojené s předáváním různých energií atp. Tyto metody se aktivují zasvěcením nebo školením na kurzu, podle "druhu" metody. V podstatě vždy se jedná o nějakou formu nebo způsob předávání energie (tedy můžeme i říct, že způsobu léčení), a to buď sám sobě nebo forma předání pro někoho/nebo od někoho jiného. Co je léčení: jako první nás asi napadne léčení nemoci(í). Nejedná se ale jen o tuto formu léčby - v případě "léčení" se vždy bavíme o alternativní metodě terapie. Léčení je harmonizace, zasahuje tedy nejen do oblasti fyzického těla, ale ovlivňuje i naše myšlenky, pocity, nevědomé vzorce chování, karmické uzly atd...

Aby každé léčení mělo možnost dostatečně působit a harmonizovat, je třeba mu dát nějaký čas, proto se terapie opakují. Jak často a jak dlouho je vždy individuální záležitost, všeobecně se doporučují tři po sobě jdoucí terapie, ale to v mnoha případech zdaleka nestačí. Abychom si tedy mohli na svém procesu léčení, transformace a harmonizace pomoci výrazněji, můžeme využít další postupy, a jednou z těchto cest jsou energetické esence. Energetické proto, že se jedná o práci s energií a její přenos, a esence označuje nosič této energie. Cože se tedy na kurzu můžete naučit vyrábět? Laicky řečeno: budete umět stáhnout energii do hmoty, proto jsem tento praktický kurz nazvala jako "tvorba", protože budeme tvořit. Neprojdete tedy žádným zasvěcením, ale naučíte se pracovat s energiemi, stáhnout různé typy energií do hmoty a následně je používat pro sebe nebo druhé osoby.

Energetických esencí jde "vyrobit" nepočítaně, takže abychom se neplácali jen ve všeobecné rovině a předávané informace byly opravdu k užitku všem, tedy i "laikům a nováčkům", na kurzu se zaměříme na typy energií, které jdou použít pro každého téměř v jakékoliv situaci. Budeme spolupracovat s Nanebevzatými mistry - Světelnými bytostmi a jejich energiemi. Nanebevzatí Mistři jsou pracovníci Světla podobní Archandělům, ale na rozdíl od nich prošli inkarnací na Zemi.

Co jsou energetické esence? Začněme trošku od začátku...pravděpodobně jste se setkali s výrazy jako je reiki, shamballa, merkaba, léčení apod...Jedná se o různé metody, které můžeme označit jako metody alternativní léčby, velmi často spojené s předáváním různých energií atp. Tyto metody se aktivují zasvěcením nebo školením na kurzu, podle "druhu" metody. V podstatě vždy se jedná o nějakou formu nebo způsob předávání energie (tedy můžeme i říct, že způsobu léčení), a to buď sám sobě nebo forma předání pro někoho/nebo od někoho jiného. Co je léčení: jako první nás asi napadne léčení nemoci(í). Nejedná se ale jen o tuto formu léčby, léčení je harmonizace, zasahuje tedy nejen do oblasti fyzického těla, ale ovlivňuje i naše myšlenky, pocity, nevědomé vzorce chování, karmické uzly atd...

Aby každé léčení mělo možnost dostatečně působit a harmonizovat, je třeba mu dát nějaký čas, proto se terapie opakují. Jak často a jak dlouho je vždy individuální záležitost, všeobecně se doporučují tři po sobě jdoucí terapie, ale to v mnoha případech zdaleka nestačí. Abychom si tedy mohli na svém procesu léčení, transformace a harmonizace pomoci výrazněji, můžeme využít další postupy, a jednou z těchto cest jsou energetické esence. Energetické proto, že se jedná o práci s energií a její přenos, a esence označuje nosič této energie. Cože se tedy na kurzu můžete naučit vyrábět? Laicky řečeno: budete umět stáhnout energii do hmoty, proto jsem tento praktický kurz nazvala jako "tvorba", protože budeme tvořit. Neprojdete tedy žádným zasvěcením, ale naučíte se pracovat s energiemi, stáhnout různé typy energií do hmoty a následně je používat pro sebe nebo druhé osoby.

Energetických esencí jde "vyrobit" nepočítaně, takže abychom se neplácali jen ve všeobecné rovině a předávané informace byly opravdu k užitku všem, tedy i "laikům a nováčkům", na kurzu se zaměříme na typy energií, které jdou použít pro každého téměř v jakékoliv situaci. Budeme spolupracovat s Nanebevzatými mistry - Světelnými bytostmi a jejich energiemi. Nanebevzatí Mistři jsou pracovníci Světla podobní Archandělům, ale na rozdíl od nich prošli inkarnací na Zemi.

Odpolední seminář, kde se naučíte vyrábět energetické esence "Nanebevzatých Mistrů", "Osobní transformační esence" a esence s "Léčivým kódem". V teoretické části se seznámíte s energií 21 Nanebevzatých Mistrů (světelných bytostí), a jaké další druhy esencí můžete tvořit. V praktické části se naučíte esence vyrábět (různé druhy). Každý si na kurzu vyrobí vlastní esenci. Jedná se o kurz, takže samozřejmě si doma budete moci vyrábět další esence dle vlastní libosti.

Datum: podzim 2017
kde: Brno, Koželužská 7
čas: 10 - 16 hod
cena: 1 000 Kč včetně vytištěné učebnice (obsahuje podrobný popis energií Nanebevzatých Mistrů), materiálu na výrobu esence a certifikátu
dálkově: nelze

Pracovní pomůcky: s sebou kyvadlo. Pokud nemáte, na kurzu se dá zakoupit. Ostatní pomůcky jsou součástí kurzu.
s sebou: svačinu. Káva, čaj, voda jsou volně k dispozici

Přihlášení a kontakt:
Kurz pořádá Mysteria - lektor Magda Doležalová

emailem: dolezalova77@gmail.com
předmět: název kurzu
Váš telefon: doporučuji uvést

Zkušenosti absolventů:
Při první přípravě esence jsem byla překvapená, jak silná energie prochází skrze mne do lahvičky. Bylo mi velmi příjemně a cítila jsem, že jsem ve velmi hlubokém stavu meditace. Esenci jsem užívala 3 týdny, kdy už během prvních dní se začalo moje fyzické tělo čistit. Problém, na který jsem esenci použila se po dokončení kůry velmi zlepšil. Esenci jsem připravila i pro dceru, které také velmi pomohla. Děkuji za tuto krásnou a příjemnou metodu výroby esencí. Klára


Design by Daniel Antonín. Source code Hugo Vlach. Všechna práva vyhrazena, 2006.